Flock och träning


Flock beteendet:

Flocken är den viktigaste delen av en hunds liv och det är den naturliga rangordningen som avgör var varje enskild hund passar in. Vilda hundar har rangordningar som är identiska med den som vargar har. Flocken har en klar rangordning där varje individ har sin plats, dominant över de som är placerade under och undergivna de som står över. Ledaren, den så kallade alfan är vanligtvis den största, starkaste och mest intelligenta hunden i flocken. Alla andra flock medlemmar böjer sig för dess vilja om inte de anser sig redo att utmana honom/henne. Flock beteendet är något som din valp redan har förstått när den anländer hem till dig, den lärde sig det av sin mor. Tiken är alltid ledare över sin flock av valpar men syskonen i en kull kommer sinsemellan fram till vem som blir nummer två, tre osv. Att sätta sig in i och förstå flock beteendet är avgörande i träningen av din hund. Beteendet kan användas för att försäkra dig om att din CsV vet sin plats i familjen och att den är nöjd med arrangemanget. För att undvika problem som kan uppstå med vilken hund som helst av vilken ras som helst måste du vara den dominanta ledaren. Du måste påta dig rollen som alfa. Andra medlemmar av familjen kommer att utgöra andra delar av flocken och hunden placeras prydligt sist i rangordningen. Men man måste poängtera att flocken inte är någon form av styrkeuppvisning där alla är emot hunden.


Att vara medlem av en flock är lika naturligt för en hund som när det gäller andra naturliga instinkter. Det utgör en viktig stabilitet i hundens liv och förser den med den säkra, lämpliga rang positionen och känslan av tillhörighet som hunden behöver. En välanpassad, välsocialiserad CsV behöver förstå var den hör hemma i hierarkin. Du eller någon annan ansvarsfull människa måste ansvara för att denna naturliga rangordning introduceras och bibehålls. Du kan observera flock beteende i vilken grupp av hundar som helst. Två hundar möts för första gången, de står ganska stelbenta och genomgår en lukt ritual. Om inte risken för ett slagsmål är överhängande kommer en hund att inse att den är underlägsen den andra. Den rang låga hunden kommer att visa ett undergivet beteende för att förtydliga att den inte utgör något hot mot den dominanta hunden. Det undergivna beteendet kan bestå av; krypa ihop, inte försvara sig, rulla över på rygg och ibland även att urinera.


Socialisering, träning och andra aktiviteter.

CsV är generellt vänligt inställda. Så är oftast även fallet med hundar som inte har blivit tillräckligt socialiserade med människor. Men man ska inte ta några chanser. Från och med det att din valp är mycket liten ska du uppmuntra vänner och bekanta, främlingar och grannskapets barn att klappa, bära och leka med valpen. Försök att få valpens möten med olika människor till en extremt positiv upplevelse. Gå med din valp på offentliga platser med mycket folk t.ex. marknader, torg osv. och försök få den att känna sig väl tillmods bland mycket folk. Själva socialiserings processen kan inte börja för tidigt. Försök hitta andra ansvarsfulla ägare med valpar och icke aggressiva vuxna hundar och se till att träffas regelbundet så att hundarna kan leka och umgås. Precis som människor är hundar sociala och är som allra lyckligast ihop med art fränder. Men en hund föds inte med vetskapen om hur man leker med andra hundar, den lär sig det genom erfarenheter. Genom imitation lär sig en valp skillnaden mellan lämpligt och olämpligt uppförande. Kom ihåg att övervaka din valp noga under dessa lekar med andra hundar.


Hund lekar består ofta av två primära aktiviteter; imiterandet av kamp och imiterandet av jakt. För en nybliven hund ägare kan dessa lekar se mycket mer allvarliga ut än vad de egentligen är. Hundar klarar mycket tuffa lekar med mycket skällande, morrande och bitande så länge ingen av hundarna känner sig hotade. Du ska studera hundarna och se om de turas om att inneha den högre positionen och växlar mellan jaga och bli jagade, detta innebär att båda har accepterat reglerna när det gäller lämpligt uppförande. Det idealiska är om du väljer större, snälla hundar som lekkamrater för din CsV valp. Om valpen blir för brutal för sin lekkamrat så uttryck ditt ogillande med rösten och plocka tillfälligt upp/bort valpen och avsluta det roliga. Men kom ihåg, en 10-veckors valp är inget monster, den kan inte seriöst skada sin lekkamrat. Den kritiska utvecklingsperioden inträffar mellan 8 och 16 veckor och det är då du ska socialisera din valp som intensivast. Om du väntar tills valpen har blivit 6 månader innan du utsätter den för andra hundar kan det vara för sent att göra det på ett säkert sätt och du kan vara fast med en hund som inte går att släppa på offentliga platser.


Precis som socialisering ska även vardags lydnad tränas in i ett tidigt stadium. När det gäller den här rasen är det av högsta vikt att du har hunden under fullständig kontroll genom rösten. Till skillnad från ett vanligt missförstånd när det gäller CsV kommer du INTE att förstöra hundens karaktär genom träning. Hundar är hierarkiska flock djur, deras psykiska välbefinnande grundar sig på att det vet exakt vilken position de har i flocken och att de har en ledare att följa. Det är den här flock mentaliteten som gjorde att hundar kunde domesticeras, en hund betraktar sin mänskliga familj som en flock och ser sin ägare som flock ledare. En hund som aldrig blivit tränad och har tillåtelse att göra precis som den vill kommer att vara ständigt orolig och förvirrad, eftersom den absoluta friheten och den följande ovissheten om vem som egentligen är ledare skapar osäkerhet hos en hund. Det är framför allt därför, och inte bara på grund av hunger, som ensamma vargar och bortsprungna hundar är speciellt olyckliga. Deras stora frihet är mer än de kan hantera.


Aggresivitet:

När det gäller den här rasen är aggressivitet mot människor sällsynt, men, som med alla andra raser kommer det alltid finnas enstaka individer som skiljer sig från mängden. Oftast, men inte alltid, beror detta på dålig bakgårds avel, försummelse eller missförhållanden. Att äga en sådan hund är ett otroligt ansvar minst sagt.

Det finns olika grader och olika anledningar till människoaggressiva hundar. Ibland bottnar problemet i klassisk dominans aggression och det kan man undvika redan i ett tidigt stadium genom att man på ett bra sätt återtar sin alfa position. Hur som helst, vid första tecknet på problem ska du genast söka professionell hjälp av en tränare, beteendevetare eller liknande som har erfarenhet av just den här rasen.


När din hund så småningom är välsocialiserad och tränad finns det inga gränser för vilka aktiviteter ni kan delta i. Då den har blivit avlad för hög intensiva aktiviteter kan de springa i timtal och därför passar de utmärkt som vandrings eller cykel kompanjoner. En CsV inte bara njuter av hårt arbete, den KRÄVER det! En utmattad CsV är en lycklig CsV. Om du inte har tid att regelbundet motionera din hund ska du välja en annan ras. Var dock försiktig med att över arbeta valpar medan deras skelett fortfarande växer. Valpar ska själva ha möjlighet att välja nivå på motionen. Vid 1½ års ålder eller äldre kan man börja att träna mer intensivt.