Varför köpa renras?

Både Saarloos Wolfhond och Ceskoslovensky Vlcak är två mycket udda raser i Sverige. Deras varglika utseende lockar många men det folk ofta glömmer bort (eller inte vill veta om) är deras speciella mentalitet och mentalitet går i arv precis lika mycket som utseende. Tyvärr börjar nu fler och fler se dessa raser som ett sätt att tjäna pengar och annonser börjar dyka upp där man säger sig sälja diverse olika blandningar där Saarloos Wolfhond eller Ceskoslovensky Vlcak uppges förekomma. Sannolikheten för att en blandras verkligen skulle innehålla SWH eller CsV i Sverige är väldigt liten, istället handlar det förmodligen om diverse varghybrider eller polarhunds korsningar.


I Artskyddsförordningen står nämligen följande:

27 § När en hund bjuds ut till försäljning eller annan överlåtelse är det förbjudet att använda beteckningen varghybrid eller på annat sätt ange att hunden har särskilt nära släktskap med en varg eller har rovdjursliknande beteende eller utseende.


Att då istället använda sig av namnet på Saarloos Wolfhond eller Ceskoslovensky Vlcak i annonsen kan ju vara ett sätt att kringgå det hela, samt att ”krydda” blandningen lite extra vilket ofta ger mer i plånboken. Men du har i det här läget inte en aning om vad det är du betalar för


En renrasig hund är alltid registrerad!!

Här följer en kopierad text från Internet. När du köper en oregistrerad hund, är det som du skulle ha köpt en blandras hund!


OBS! Registrering i SJV (Svenska jordbruksverket) eller i SKK ägarregistrering är inte likställt med registrerad/stambokförd i SKK eller annat lands kennel klubb. Dessa register är endast ägarregister! Det är endast hundar som är registrerade i SKK (Svenska Kennel Klubben) eller annat lands kennel klubb som räknas som renrasiga. Du som köpare kan inte registrera enskilda individer efterhand, utan hela kullen måste registreras av uppfödaren och det är endast i väldigt speciella fall en hel kull kan registreras i efterhand.


Anledningen till att rashundar säljs oregistrerade är i de flesta fall för att någon eller båda föräldradjuren inte uppfyller de hälsokrav som ställs på rasen för att få registreras. Avelsdjuren kan ha avelsförbud på grund av sjukdom och föräldradjurens hälsotillstånd kan vara okänt. En annan anledning kan vara att en eller båda föräldrarna inte är registrerade eller kanske t o m inte är renrasiga.Det kan också vara så att uppfödaren blivit utesluten ur SKK på grund av att uppfödaren inte följt SKK grundregler.


Det troliga är att de som säljer oregistrerat endast säljer hundar för att tjäna pengar och samtidigt inte behöva ta ansvar för de valpar/hundar som förtjänar ett värdigt liv. Det kostar inte mycket att registrera valpar, summan är 515 kr/valp om en eller båda föräldradjuren är omeriterade. Är båda föräldrarna meriterade kostar det 355 kr/valp. Så det finns ingen anledning för en uppfödare som har rent mjöl ipåsen att inte registrera sina valpar i SKK.


Du som köpare begränsas i ditt köp av en oregistrerad hund, det finns färre tävlingar och prov där din hund kan delta. Du kan inte heller använda din hund i avel och sedan registrera valparna. En SKK-uppfödare däremot har ett stort ansvar för hunden även efter att den har levererats. Du får som köpare av en oregistrerad hund ett sämre skydd, då säljaren inte omfattas av SKK Grundregler.

 

En uppfödare som registrerar sina valpar i SKK har bland annat dessa skyldigheter: