Kennel WolfWhistle

"wolf-whistle = En busvissling bestående av två toner (första tonen stigande, den andra fallade) som görs av uppskattning inför överlägsen skönhet".

 

Att föda upp hundar har inte varit någon livslång dröm för oss utan något som växte fram då vi började intressera oss för Saarloos Wolfhond. Ju mer vi läste och lärde oss om rasen, dess bakgrund, beteende, användningsområde, linjer osv desto mer kändes det som att det här var verkligen något vi ville engagera oss helhjärtat i. Att kunna hjälpa till och få fram friska sunda hundar, både mentalt och exteriört och att aktivt jobba för rasens bevarande, dess framtid och utveckling känns helt rätt för oss och är det vi strävar efter.

Att avla är inte gjort i en handvändning utan kräver en hel del planering, tid och tålamod.  Vi har därför ännu inte tagit vår första kull men hoppas att den kommer inom en överskådlig framtid. Att skynda långsamt är oftast det allra bästa...